یکی از قسمت های مهم در یک ساختمان یا آپارتمان درب آن است که امروزه با توجه به پیشرفت های مختلف در صنعت ساختمان نمونه های بسیاری از درب ها وجود دارد. باید توجه داشته باشید فاکتورهای بسیاری را باید برای انتخاب درب مناسب ساختمان خود در نظر بگیرید. انتخاب درب ورودی یکی از عوامل مهم به شمار می آید زیرا به صورت مستقیم به مسائل ایمنی و امنیتی مربوط می شود و در باز سازی ساختمان یک عامل خیلی مهم است.

با وجود سیستم هوشمند درب شما قادر هستید با استقاده از گوشی خود آن را کنترل کنید و در صورت نیاز باز و بسته کنید، حتی میتوانید از وضعیت درب ا خبر باشید و کارها ی لازم را جهت پیشبرد کارهای خود انجام دهید؛از طریق این سیستم شما نیز قادر هستید با ایجاد سیستم دوربین مداربسته ، سیستم در صورت مشاهده شماره پلاک یا تصویر شما درب باز شود.

سناریوها

  • سناریو ورود به خانه

اکثر ما به محض رسیدن به خانه اقدام به باز کردن درب با کلید می شویم، ولی با وجود سیستم هوشمند درب شما میتوانید قبل از رسیدن به منزل یا ساختمان مورد نظر درب را با گوشی خود باز کنید تا دیگر معطل نشوید؛ و با وجود سیستم دوربین داربسته می توانید با نمایش تصویر خود به دوربین مداربسته درب باز شود.

  • سناریو اضطراری

در اغلب اوقات وقتی شرایطی نظیر (دزد آمدن، آتش سوزی و…) که پیش می آید درب یکی از ورودی ها محسوب می شود که دزدها برای خروج و ورود از آن اقدام می کند، حتی در مواقع آتش سوزی نیاز است که از درب خارج شویم؛ سیستم هوشمند درب قادر است در این مواقع عکس العمل های متناسب با آن را انجا دهد.

به طو مثال در هنگام آتش سوزی دربسریعا باز میشود تا شما زمان بیرون رفتن از خانه را داشته باشید ، در زمان آمدن دزد به خانه و متوجه شدن سیستم های هوشمند شما؛ سیستم هوشمند درب تمامی درب ها را قفل میکند و دزد یگر قادر به فرار کردن ندارد.

فهرست