اکثر ما برای شنیدن موسیقی یا پخش آهنگ در مراسمات مختلف از سیستم های صوتی مختلفی استفاده می کنیم نظیر باند های در سایز مختلف و… ، اما برای کنترل و نظارت داشتن بر این سیستم ها بایستی در کنار آنها حضور داشت و برای تغییرات مورد نظر خود با آنها کار کرد.

اما با وجود سیستم هوشمند صوتی و سیستم هایی گه در جاهای مخفی محیط مورد نظر شما قرار میگیرد می توانید در هز زمان و به مناسبت هر مراسمی موسیقی یا آهنگ خود را با استفاده از گوشی خود آنها را کنترل و بر آن نظارت داشت.

یکی از قابلیت های این سیستم صوتی این است که می توان در هر جایی که باشیم از طریق گوشی خود این سیستم را کنترل و بر آن نظارت داشته باشیم.

برای افزایش عملکرد سیستم صوتی می توان آن را با سیستم هوشمند روشنایی تطبیق داد تا با ریتم ها و نت های موسیقی روشنایی تغییرات متناسب با موسیقی را اعمال کند.

سناریو ها

  • سناریو تولد

امروزه برای سوپرایز تولد افراد مهم در زندگی خود برنامه های مختلفی میریزیم، با وجود سیستم هوشمند صوتی و روشنایی میتواند این سوپرایز را جذاب تر و در عین حال جالبتر کرد.

با کمک سیستم هوشمند صوتی و روشنایی می توان این برنامه را بهتر و دقیقتر انجام داد، به طور مثال به محض ورود فرد در محیط موسیقی مورد نظر و روشنایی متناسب با آن شروع به کار میکنند و سوپرایز جذابتری را برای شما به ارمغان می آورند.

  • سناریو یادآوری

همه ما کارهای مهمی در روز داریم که بایستی در زمان مناسب به انجام رسند، اما با وجود مشغله های زیاد اغلب آنها را فراموش می کنیم؛ اما با وجود سیستم هوشمند صوتی دیگر نباید نگران فراموش کردن این کارهای مهم بود.

به طور مثال: اگر ما فرد مریض احوالی در خانه داریم میتوانیم ساعت هایی که بایستی دارو مصرف شود را به سیستم صوتی اعمال کنیم، سیستم صوتی هوشمند میداند که در ساعت مقرر باید به شما یادآوری کند و داروی مورد نظر خود را مصرف کنید.

فهرست